Islamske banker ikke er påvirket av finanskrisa

Eksperter har sagt til avisen at islamske banker ikke er påvirket av finanskrisa fordi disse bankene ikke driver gjeldsutbytte og markedspekulasjoner, i motsetning til europeiske og amerikanske banker.

– Det beste med islamsk bankvirksomhet, og grunnen til at det kan erstatte dagens marked, er at du kun forplikter deg til det du lover. Islamske banker er ikke sikret hvis økonomien går ned. Tvert i mot er det bankens tap, og dermed koster det ikke kunden skjorta, sier direktøren for Bahrain-banken Unicorn Investment Bank, Majed al-Refaie, til Washington Post.

Ifølge Majid Dawood, direktøren for en Dubai-basert sharia-konsulentvirksomhet innenfor finans, utgjør islamsk finans én prosent av det globale markedet.

– Vi forventer at det skal øke til 12 prosent i løpet av 2025, men på grunn av finanskrisa forventer vi at det vil skje raskere, forteller Dawood til Washington Post.

Hvorfor islamske banker overlevde

Bakgrunnen til finanskrisa er amerikanske subprimelån. Disse lånene gis til låntakere som har lav inntekt eller har en dårlig kreditthistorie. Avtalen går ut på at de betaler en lav rente de første årene som blir kompensert med høy rente senere. Over tid har slike lån økt og låntakerne har ikke klart å opprettholde betalingen. Det førte til krise i amerikanske banker, og staten måtte skyte inn penger for å opprettholde bankenes balanse. Internasjonal handel med lån førte til at investorer fra andre land delte en eventuell risiko.

 

AIG er en av flere amerikanske banker som trengte statlig økonomisk hjelp for å overleve finanskrisa. Foto: Flickr.com/Rocketdogphoto

Administrerende direktør for den Bahraini-baserte Albaraka Bankgruppen, Adnan Ahmed Yousif, forteller til nettavisen Asharq Alawsat, at islamske banker ikke er avhengige av obligasjoner og aksjer. Bankene er heller ikke involvert i kjøp og salg av gjeld, i motsetning til europeiske og amerikanske banker. Ahmed Yousif mener at grunnen til det er at ifølge islamske Sharia-lover er det forbudt å drive med gjeldshandel. Derfor er islamske banker sikret mot virkningene av den globale finanskrisen.

Les E24.nos “finanskrisen for dummies” for å få en mer oversiktlig forklaring på finanskrisen.

Interessen øker

I kjølvannet av finanskrisen har interessen økt for islamske banksystemer. Selvom de største islamske bankene er i Midtøstenområdet, som for eksempel Dubai Islamic Bank, Kuwait Finance House og Saudi-Arabias al-Rajhi bank, har også islamske banker i Malaysia og Storbritannia blitt større de siste årene.

Andre steder i Europa enn Storbritannia er også interessen stor. I land som Spania, Sveits, Frankrike og Sverige har det blitt  etablert banker som følger islamske retningslinjer.

Norge har fortsatt ingen bankvirksomhet som opererer med rentefritt lån7 og sparing. Men Amanah.no, som er opprettet av privatpersoner i Norge, jobber med et alternativ til rentebaserte lån i Norge.

Amanah er ikke de eneste i Norge som jobber med å få til et rentefritt bankvesen.Dagsavisen melder at firmaet Global Housing har siden 2007 hjulpet rundt 150 muslimer med å finansiere i bolig rentefritt.

Grunnen til en slik interesse er ifølge businessjournalen, McKinsey Quarterly, ønsket om å benytte seg av produkter som følger de islamske Sharia-lovene.

Lederen for Amanah, Mohammad Anwar, sier til Dagsavisen at det er et spørsmål om tid før “shariabanker” vil etablere seg i Norge.

– Markedet er der, og vi ser jo at det er mulig. I Storbritannia er slike banker en suksess. Målet vårt er at muslimer skal bli tilbudt sharialån i Norge, og vi har hatt samtaler med banker som kunne tenke seg å starte opp, sier han.

Klikk her for å høre hva norske muslimer mener om shariabanker, og om de er åpne for et slikt tilbud i Norge.

Grunnkurs i islamsk bankvesen

Islamsk bankvesen baserer seg på rentefri lån og sparing. Ifølge koranen, muslimenes hellige bok, er handel- og bankvirksomhet basert på renter forbudt i islam. Hovedgrunnen for et slikt forbudt er at vedkommende som søker lån både tar risken og påkjenningen, mens vedkommende som gir lån tjener penger på det uten noe form for anstrengelse. Islamsk syn mener at begge skal dele både risken og anstrengelsen, men også profitten.

Den mest brukte metoden for rentefri finansiering i vesten er ”ijarah med reduserende musharaka”. Ijarah betyr leasing og er en form for utleiefinansiering. Musharaka betyr partnerskap. Denne rentefrie finansiering fungerer slik at når kunden vil for eksempel ta opp boliglån vil banken kjøpe boligen, mens kunden betaler sin egenandel som vanligvis er ti prosent. Deretter betaler kunden månedlig ”husleie” og et ervervelsesbeløp. Dette beløpet går til å kjøpe bankens andel i boligen, måned for måned. Det er dette ”ervervelsesbeløpet” som gjør at banken kan opprettholde sin virksomhet. Når lånet er nedbetalt blir hele eierskapet overført til kunden.

Les mer om islamsk bankvirksomhet og alternative nedbetalingsmåter på siden til Institusjonen for islamsk bankvirksomhet og forsikring.