Skipsklokker klinger i klang

For å varsle mange personer som er spredt utover et større skip eller større bygning, brukte man før i tiden skipsklokker. Det kunne være at mannskapet skulle samles til middagsservering, det kunne være fare på ferde, eller det kunne være et varsel om ankomst eller avgang, når skip kom og forlot havnen. Skipsklokker i messing eller krom er vanlig utsmykning på skip i dag også, ofte til pynt og for å skape en bestemt atmosfære.

Man kan bare prøve å forestille seg Titanic sin ferd i den stille arktiske natten, uten farer som noen forstod var nærmere enn de kunne ane. Isbergene var tettere og større enn man forsto, og plutselig gikk det legendariske skipet inn i isberget fra siden, slik at platene som var naglet sammen, gikk i stykker. Hadde skipet truffet rett forfra kunne mange liv vært reddet. Skipsklokkene sang etter hvert som man forstod alvoret i situasjonen, og livbåtene ble firet ned mot sjøkanten.

 

 

Skipsklokker til fritidsbåter

Det var uten tvil en tragedie, og det kan hende menneskeliv ble reddet på grunn av skipsklokkene. Da ble alle som sov vekket av lyden, før lugarene deres stod under vann. Vannet fosset inn fra sidene og oppover i det enorme skipet, som den gang var verden største skip. Nødbluss ble sent opp, og etter hvert var det andre skip som forstod hva som holdt på å skje. For mange var det for sent, for andre kom hjelpen i tide.

Signaler med skipsklokke

I Norge er det påbudt med skipsklokker på større skip. Som oftest brukes skipsklokka til å angi tid, ofte i forbindelse med vakter, og hvor langt tid av vakta som har gått. På denne måten blir det orden i vaktskiftene. Dette er regler og lover som er skrevet ned i Sjøfartslovene og skal derfor tas til følge. Klokkens klang skal kunne høres på god avstand slik at skip i samme led skal bli varslet dersom det er dårlig sikt eller mørkt.

Mange monterer slike klokker på grunn av nostalgi og vil pynte opp sine egne båter med disse. De samme reglene må sies å gjelde selv om man ikke driver med sjøfart, men bare er en lystbåt som seiler komfortabelt rundt i skjærgården. Og skipsklokken gir et flott inntrykk for andre som ser på båten. Enten den er utført i messing eller krom. Det kanskje ikke mange vet er at skipsklokker ofte ble brukt på skoler og anstalter for å varsle barna om at friminuttet var over eller lignende.